Tento zvon o váze 100 kg byl zakoupen ze sbírky po vsi za asi 15 000 Kčs jako náhrada za zvony „padlé“ v druhé světové válce. Z této vojny se vrátil pouze malý zvon o váze 32 kg, nyní nazývaný umíráček. Zvon vysvětil generální vikář Kratochvíl z Brna. Zúčastnilo se dalších 5 knězů.