Spořitelní a záloženský spolek v Bezkově vznikl v roce 1908, aby si zde mohli občané bezpečně ukládat své našetřené peníze a aby jim byly zhodnoceny. Více v kronice.

Tablo vzniklo ke 30. výročí spolku v roce 1938. Počátkem roku 2001 je našel na půdě Plotovy vily č.p. 75 p. Josef Auer č.p. 42. Protože se v té době konala čtení z místní kroniky, zrestauroval toto tablo, aby je mohl vystavit. Dnes visí na obecním úřadu.

Tablo spořitelního a záloženského spolku

Na tablu jsou:
1908 Uprostřed 1938
Brechta Josef
Klempa Jan
Texl František, první starosta
Molík Karel
Záděra Jan
Klika František, pokl. 1908 - 1916
Svoboda Josef, pokl. 1915 - 1922
Klempa Jakub
Pár Josef
Stehlík František, místopředseda
Fraj Jakub, předseda
Coufal Jan
Fraj Jan
Kuchyňka Antonín, zástupce UJ při zakl.
Brechta Josef, starosta 1920 - 1926
Molík Jan, nynější starosta
Pár Josef, náměstek starosty
Klempa Jan
Švéda František, pokl. 1922 - 1932
Mahr Antonín, pokl. 1932 - 1938
Auer Josef
Kučera Jan
Čech Bohumil, předseda
Švéda František, místopředseda
Mrňa František
Molík František
Fraj Jan
Šťáva Jiří
První a druhý pohled na budovu spoř. a zál. spolku.