Památník osvobození byl postaven v roce 1960 k 15. výročí konce 2. světové války. Bohužel v době totality posloužil také jako politická agitace, takže jak se měnila politická situace, tak se měnily umělecké plastiky na památníku, které krátce po sametové revoluci v roce 1989 zmizely. Památník zůstal delší dobu neúplný, protože bylo třeba řešit důležitější věci a navíc nepřicházel nápad, co s ním. Řešení přišlo počátkem roku 2002, kdy obec obdržela dekret na užívání znaku a praporu. V tom roce nechala Obec Bezkov vyrobit dva bezkovské znaky z umělého kamene a ty přidělat na památník z obou stran. Znaky vyrobili bratři Jan a Petr Pátí ze Znojma.