Č.p. 14

Zbořeno za Rakouska Uherska, dnes zahrada

Č.p. 16

Zbořeno v roce 1969, dnes se zde staví nový dům

Č.p. 17

Neobydleno od roku 1968

Č.p. 20

Zbořeno v roce 1945. Dnes zahrada u č.p. 40

Č.p. 21

Zbořeno v roce 1961, dnes zahrada u č.p. 22

Č.p. 25

Obecní dům zvaný „Pastouška“, zbořen v 70. letech, nyní zahrada u č.p. 64

Č.p. 29

Č.p. 29 nese obecní dům, ve kterém je knihovna a hasičská zbrojnice.

Č.p. 36

Dnes zahrada u č.p. 35. Poslední zbytky zdí starého domu zde byly ještě v roce 1990.

Č.p. 37

Zbořeno v roce 1961, dnes zahrada u č.p. 30

Č.p. 39

Dnes zahrada u č.p. 42

Č.p. 59

Zbořeno v roce 1958. V roce 2000 začala v jeho místě stavba nynějšího č.p. 91.

Č.p. 60

Č.p. 60 náleželo staré chalupě, která dnes patří pod č.p. 26

Č.p. 87

Č.p. 87 patří vodojemu u fotbalového hřiště.

Č.p. 90

Č.p. 90 nese kulturní dům.

Č.p. 95

Č.p. 95 bylo přiděleno prodejně Jednoty.

Ostatní chybějící čísla

Čerpáno ze zdrojů.

  1. Kronika Obce Bezkova, rok 1961, odkaz
  2. Ústní sdělení pamětníků